Skip to main content

RoomRaccoon Property Management System

RoomRaccoon Stand: C51
 • RoomRaccoon Property Management System
 • RoomRaccoon Property Management System
RoomRaccoon Property Management System RoomRaccoon Property Management System

Intuitive calender-view dashboard with real-time reservation status for easy viewing.

 • One-click guest check-in/check out

 • One-click reservation overview and guest account management

 • Drag and drop reservation functionality

 • Overview of new bookings and cancellations in real-time

Cloud-based PMS for easy reservation management from anywhere.

 • Automatically generate invoices 

 • One-click credit card charges 

 • Compose and send emails from the guest reservation

 • View guest preferences 

Make informed, data-based decisions with reporting and insights.

 • Market segmentation report

 • Financial reports 

 • Daily transaction report

 • Daily manager report, and more!

***

Intuïtief kalender dashboard met realtime reserveringsstatus waarin je alles gemakkelijk kunt vinden.

 • Gasten kunnen met één klik in- en uitchecken

 • Reserveringsoverzicht binnen één klik en guest account management

 • Reserveringen gemakkelijk slepen en neerzetten

 • Realtime overzicht van nieuwe boekingen en annuleringen

Cloud-based PMS voor eenvoudig managment van je reserveringen vanaf elke locatie.

 • Automatisch facturen genereren

 • Creditcardkosten met één klik

 • E-mails opstellen en verzenden vanuit de reservering van de gast

 • Bekijk de voorkeuren van de gast

Neem weloverwogen, op gegevens gebaseerde beslissingen met behulp van rapportage en inzichten.

 • Marktsegmentatie rapport

 • Financiële rapporten

 • Dagelijks transactierapport

 • Dagelijks manager rapport en meer!

Categories

 • Other technology
 • Check-in technology
 • Reservation systems
 • Channel manager
 • Property management systems
 • White labelling
Loading

DE EDITIE 2023 WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

AANBEVOLEN BUSINESS PARTNERS


 

DESIGN PARTNERS


 

COMMUNITY PARTNERS

HEADLINE MEDIA PARTNER

ENTREE

MEDIA PARTNERS

EXPERIENCE PARTNERS